42-284 Herby
ul. Lubliniecka 66
pon-pt: 07:00 - 16:00
sob: 08:00 - 13:00

Usługi

Instalacje elektryczne Lubliniec
Jednym z elementów który ma wpływ na funkcjonowanie naszego domu jest instalacja elektryczna, która w budynkach mieszkalnych jest właściwie najważniejszą i często najbardziej intensywnie eksploatowaną instalacją. Powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby spełniała wymagania dotyczące zapotrzebowania na moc, pełnej sprawności technicznej oraz wymagań wynikających z pożądanego komfortu życia mieszkańców.

Oferujemy:
– wykonywanie instalacji elektrycznych, internetowych, multimedialnych
– remonty istniejących instalacji
– zaopatrzenie w materiały: rozdzielnice, przewody, puszki, łączniki, gniazda, lampy itp.
– montaż lamp, gniazdek, kuchenek itp.
– montaż oświetlenia ogrodowego, oświetlenia LED

Podstawowe właściwości techniczne instalacji elektrycznych w budynkach powinny być co najmniej takie, aby zapewniały:

  • niezawodną dostawę energii elektrycznej o parametrach właściwych dla zasilanych urządzeń
  • bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, a szczególnie ochronę ludzi i zwierząt przed porażeniem elektrycznym
  • zabezpieczenie przed przeciążeniami zagrażającymi żywotności instalacji, pożarem, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi.

Prawidłowo wykonana zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania, jest inwestycją na lata.